www.MariuszPrzewodnik.pl
mariuszzakopiec@tlen.pl
Tatry Słowackie
WYCIECZKI ŁATWE

 

Popradzki Staw


 Jezioro tatrzańskie położone u zbiegu dolin Mięguszowieckiej (Mengusovská dolina) i Złomisk (Zlomisková dolina). Nad brzegiem znajduje się popularne schronisko, do którego prowadzize Szczyrbskiego Jeziora wygodny trakt, będący jedną z najpopularniejszych tras spacerowych w Tarach Wysokich. Przy schronisku zaczyna się żółty szlak, idący wzdłuż brzegu jeziora do symbolicznego cmentarza poświęconego ofiarom gór. Wśród limb na zachodnim zboczu Osterwy (Ostrva 1984 m n.p.m.)znajdują się niewielkie kapliczki i krzyże upamiętniające taterników, którzy tragicznie zginęli w górach.

 

Szczyrbskie Jezioro (Śtribské Pleso)


Jezioro i znany słowacki kurort położone u podnóża Tatr Wysokich na wysokości 1355 m n.p.m.(najwyżej położona osada tatrzańska). Na stokach masywu Solisko (2302 m n.p.m.) znajduje się   nowoczesny kompleks narciarski. W jego skład wchodzą skocznia narciarska, wyciąg krzesełkowy oraz system tras zjazdowych o różnym stopniu trudności. Stąd też wyruszają szlaki piesze, rowerowe i narciarskie do sąsiednich dolin i na otaczające szczyty. Śtrbské Pleso cieszy siędużą popularnością wśród miłośników gór o każdej porze roku.

Dolin Wielicka (Velická dolina)


  Stosunkowo niewielka dolina w Tatrach Wysokich, ciągnąca się wzdłużwschodniej ścianymasywu Gierlachu. W górnej części doliny, w wyniku działalności lodowców, utworzył się w szeroki,kilkustopniowy amfiteatr z wodospadem i licznymi jeziorkami. Doskonale wykształcone formy rzeźby polodowcowej, potok wraz z monerowymi jeziorami oraz wiele rzadkich gatunków roślin występujących w dolinie są objęte ochroną  rezerwacie o tej samej nazwie. Nad jeziorem Wielicki Staw (Velické pleso) znajduje się schronisko Sliezsky dom.

 

Rohackie Stawy (słow. Roháčske plesá)

 

- cztery leżące na trzech poziomach stawy w Dolinie Rohackiej w słowackiej części Tatr Zachodnich. Znajdują się w górnej części tej doliny, po orograficznie lewej stronie Rohackiego Potoku, od którego oddziela je wałowate wzniesienie Przednie Zielone. Są to:

  • Wyżni Staw Rohacki (Zadni Staw Rohacki)
  • Pośrednie Stawy Rohackie (Pośredni i Mały Staw Rohacki)
  • Niżni Staw Rohacki (Wielki Staw Rohacki)

TANAP wykonał ścieżkę dydaktyczną z dobrze przygotowanym szlakiem turystycznym, ławkami, stołami i wiatami dla turystów oraz tablicami informującymi o przyrodzie tych okolic. Według tych tablic w okolicy stawów żyją 22 gatunki ssaków i 46 gatunków ptaków, m.in. kozica, świstak, nornik tatrzański, jeleń szlachetny, siwerniak, strzyżyk, drozd obrożny, głuszec, cietrzew,jarząbek, zagląda tu niedźwiedź brunatny, wilk, ryś. Z roślin górskich rosną tu pospolicie: miłosna górska, ciemiężyca zielona, omieg górski, jaskier platanolistny, prosienicznik jednogłówkowy,sasanka alpejska, pięciornik złoty, modrzyk górski, tojad mocny, goryczka kropkowana.

 

 

Dolina Staroleśna (Vel'ká Studená dolina)


                             Jedna z najpiękniejszych dolin górskich w Tatrach Wysokich jest chętnie odwiedzanaprzez turystów.Jej osobliwością są najwyżej w Tatrach położone jeziora, rozmieszczone na kilkustopniach erozyjnych rozległego karu lodowcowego. W centrum doliny znajduje się schronisko Zbójnicka chata.

 

Jaskinia Bielska


Jaskinie Bielskie, ( Belianska jaskyňa) znajduje się na wsch. Krańcu Tatr Bielskich. W wapiennym bloku Kobylego Wierchu (środkowotriasowe wapienie guttensteinskie). Stanowi wielki labirynt korytarzy i studni pochodzenia krasowego, nie zbadany dotąd w całości (przeszło 3350 m poznanych ciągów, 160 m deniwelacji). Nad jej eksploracja w r. 1955 pracowałaekipa grotołazów polskich, w jej składzie znany dziś literat, Maciej Kuczyński. Uwagę zwraca bogata szatanaciekowa i różnorodność ukształtowania wnętrz. Udostępnione dziś zwiedzającym partie liczą 1370 mdługości i leżą na wysokości od 1001 do 879 m (122 m rozpiętości). Naturalnym – dziś nie używanym– wlotem (972 m) wchodzono do wnętrza już w w. XVIII, o czym świadczą podpisy na ścianachz lat 1718 (1713?) i 1731. Jaskinię ponownie odkrylidwaj myśliwi w r. 1881. Szybko zbadano ją iw r. 1882 udostępniono. Zwiedzał ją wówczas Walery Eljasz, drogę oświetlały „żerandole druciane”ze świecami, turystów zaś oprowadzali Johann Britz i Imre Verbovszky, którzy wraz zAugustem Kaltsteinem spenetrowali podziemia i kierowali ich zagospodarowaniem.W r. 1896 jaskinia otrzymała oświetlenie elektryczne – jako jedna z pierwszych na świecie i druga na obszarzedzisiejszej Słowacji, po Dobszyńskiej Jaskini Lodowej w Słowackim Raju. Już w r. 1883 wyszedł przewodnik po jaskini,autorem był Samuel Weber, miłośnik i znawca Tatr, później ewangelicki pastor w Tatrzańskiej Kotlinie.Ok. r. 1900 liczba zwiedzających sięgała 2000 osób rocznie. Licznie przyjeżdżali Polacy,m.in. Zofia Urbanowska, Jan Kasprowicz, Mieczysław Karłowicz, Leopold Staff. Jaskiniabyła własnością Białej Spiskiej, W r. 1954 została upaństwowiona. W r. 1979 uznano ją zachroniony obiekt przyrodniczy. Obecnie jest administrowana przez Zarząd Słowackich Jaskiń.Rocznie ok.130 000 zwiedzających.

 

 

WYCIECZKI TRUDNE

Czerwona Ławka (słow. Priečne sedlo)


- przełęcz w bocznej, odchodzącej w zworniku Małego Lodowego Szczytu (Široká veža), grani słowackich Tatr Wysokich.

Przełęcz utworzona jest przez dwa głębokie wcięcia (2352 m n.p.m.) pomiędzy Małym Lodowym Szczytem a Spągą groźnie zwieszającą się nad przełęczą. Wschodnie zbocza spod przełęczy opadają do Dolinki Lodowej (górne odgałęzienie Doliny Małej Zimnej Wody), zbocza zachodnie do Strzeleckiej Kotliny w górnym piętrze Doliny Staroleśnej. Przez Czerwoną Ławkę zbudowano w latach w 1935-37 szlak turystyczny, obecnie jest on jednokierunkowy. Trasa jest eksponowana i zabezpieczona łańcuchami. Są to jedne z najdłuższych łańcuchów w Tatrach, sama zaś przełęcz nazwana została w 1956 przez A. Szczepańskiego "słowackim Zawratem". Z przełęczy prowadzi nieoznakowana, najłatwiejsza droga na Mały Lodowy Szczyt.

Czerwona Ławka składa się z dwóch siodeł rozdzielonych niewielką turniczką zwaną Małą Spągą. Siodło znajdujące się bliżej Małego Lodowego Szczytu nosi nazwę Wyżnia Czerwona Ławka, a siodło bezpośrednio poniżej Spągi nazywane jest Niżnią Czerwoną Ławką.

Polska nazwa związana jest z kolorem skał poniżej przełęczy, nazwa słowacka to - "poprzeczna przełęcz". Rejon przełęczy zbudowany jest z mylonitów i porasta go bogata flora roślin. Pomimo surowych warunków (duża wysokość nad poziomem morza) stwierdzono tutaj występowanie jeszcze 50 gatunków roślin naczyniowych, w tym aż 8 gatunków skalnic.

 

Krywań (Krivaň 2495 m n.p.m.)


 Imponujący szczyt w zachodniej części Tatr Wysokich. Jako symbol jedności Słowian i wolności Słowaków jest czczony w twórczości ludowej, wystawiany w poezji i pieśniach słowack ich taterników i okolicznych górali. Po raz pierwszy góra została zdobyta w 1772 roku. Obecnie na szczyt prowadzą znakowane szlaki turystyczne. W średniowieczu w masywie Krywania wydobywanodrogocenne kruszce, a pozostałości kopalni zachowały się do dzisiaj.

 

 

Granią Rohaczy


 „Orla Perć” Tatr Zachodnich – piękny szlak wspinaczkowy, już pod koniec XIX w.sławnywśród turystów polskich (chodziły nim m.in. Wyprawy Tytusa Chałubińskiego), w r. 1898opisany w przewodniku dra Augusta Otto. Długość trasy 3 km, suma wzniesień ok. 400 m – w obie strony po 2 godz.Szlak jest zamknięty od 1 listopada do 15 czerwca. Kontynuacja grani Rohaczy (dr 214), wspaniała krajobrazowoi urozmaicona technicznie wycieczka grzbietami – najefektowniejsze ze wszystkich turystycznych przejść graniowychw Tatrach Słowackich. Z prawej leżą boczne odnogi Dol. Zuberskiej (dawne kotły lodowcowe),z lewej – doliny Żarska i Jałowiecka. Długość trasy 9,5 km, suma podejść 650 m (licząc tylko główne przełęcze),w odwrotnym kierunku ok. 1050 m – 5,15 godz.(5,45 godz).

Mariusz Szymanek

Tel. +48 501 788 640
e-mail: mariuszzakopiec@tlen.pl
   
 

 

 

2015 Mariusz Szymanek
PRZEWODNIK TATRZAŃSKI