www.MariuszPrzewodnik.pl
mariuszzakopiec@tlen.pl
Pieniny

Pieniny, zwłaszcza ich środkowa część, są jednym z najatrakcyjniejszych regionów turystycznych w Polsce, zwane są parkiem dwóch narodów Polski i Słowacji to jeden z najbardziej uroczych zakątków w naszym Kraju. Zbudowane są z wapieni jurajskich i kredowych, duża odporność wapieni spowodowała wypreparowanie ich z osłony fliszowej i powstanie grzbietów z licznymi formami skalnymi o strzelistych kształtach. Tutaj, na tak małej powierzchni  można podziwiać największe osobliwości polskiego krajobrazu. Pieniny cechują się wyjątkowym bogactwem gatunków i zespołów roślinnych, związanym m.in. z rozmaitością siedlisk i przetrwaniem tu wielu roślin - reliktów z okresów trzeciorzędu i plejstocenu. Tereny obejmujące Pieniny prawie w całości objęte są ochroną – Stworzono tutaj Pieniński Park Narodowy. W parku wytyczono kilkadziesiąt kilometrów szlaków turystycznych, jednym z najpiękniejszych jest „Sokola Perć”  wiodąca ze Szczawnicy na Trzy Korony, a obejmująca najbardziej malownicze rejony Pienin - Sokolicę,  Kazalnicę i  Zamkową Górę. Na Trzech Koronach znajduje się punkt widokowy skąd rozpościera się panorama na Tatry Słowackie. W dole widać Sromowce Niżne, Czerwony Klasztor po Słowackiej stronie i wijący się między nimi Dunajec oddzielający na odcinku 21 kilometrów Polskę i Słowację

 

Krościenko - Chwała Bogu - Trzy Korony

Najstarszy z pienińskich szlaków, znakowany od r. 1906, obecnie w sezonie jedna z najruchliwszych ścieżekgórskich w Polsce. Tędy szli pierwsi "turyści" do zamku Pienińskiego i na Trzy Korony, tędy w XIX w. odbywali wycieczki goście ze Szczawnicy, gdyż dojście pod Sokolicę i przez Pieński Potok było dalekie i uciążliwe. Piękne widoki, zwłaszcza wiosną i pod jesień, w zimie długie zjazdy narciarskie. Odległość 4,5 km, różnica wysokości 560 m - 1,40 godz. (?1,20 godz.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sokolica - Trzy Korony


Najpiękniejszy i najbardziej urozmaicony szlak pieszy Pienin, krajobrazowo jeden z najefektowniejszych w Polsce. Wytrasowany w r. 1926 z inicjatywy i staraniem

ks. Walentego Gadowskiego, budowniczego tatrzańskiej Orlej Perci - częściowo z włączeniem dawniejszych ścieżek, których kombinację Kazimierz Sosnowski już w r. 1914 polecał jako "Orla Perć pienińską". Biegnie wsch. Częścią głównego grzbietu pienińskiego, granią Pieninek. Zmienne widoki, typowe dla Pienin zespoły roślinne - leśne, łąkowe i naskalne, po drodze zamek Pieniński. Ze Szczawnicy 8,5 km, różnica wzniesień 540 m, suma podejść 770 m. W górę 4 godz., w dół - 3,15 godz.

 

 

 

 

 

 

 

Wąwóz Homole

 

Wycieczka przez jeden z najpiękniejszych wąwozów skalnych Pienin na najwyższy ich szczyt. Szlak atrakcyjny, masowo uczęszczany tylko do końca wąwozu. Przecina dwa rezerwaty przyrody, na ich obszarze schodzenie ze ścieżki jest wzbronione!. Oryginalne widoki, w górze doliny hale wypasowe. Od wylotu wąwozu 3,5 km, 490 m różnicywzniesień.

 

 Wysoka (słow. Vysoké Skalky, 1050 m n.p.m.)

- szczyt w Małych Pieninach, położony na granicy polsko-słowackiej; jednocześnie najwyższy szczyt całych Pienin iPienińskiego Pasa Skałkowego. Dawniej szczyt ten miał również inne, lokalne nazwy: Pamiarky, Kiczera. Używana przez tutejszą ludność (Łemków) nazwa Pamiarky pochodzi prawdopodobnie od istniejącej tu niegdyś wieży triangulacyjnej, nazwa "Kiczera" od Połoniny Kiczera znajdującej się pod szczytem, na południowo-zachodniej stronie góry. Równie często używana była też nazwa "Wysoka". Góra zaliczana do Korony Gór Polski.

Wysokie Skałki znajdują się w głównym grzbiecie Małych Pienin, pomiędzy szczytem Borsuczyny (939 m), od którego oddzielony jest przełęczą Stachurówki (908 m) i Kapralową Wysoką (935 m), a Smerekową (1014 m). Od południa Wysoka (i w ogóle Pieniny) graniczy z Magurą Spiską (masyw Wiaternego Wierchu), od której oddzielona jest Przełęczą Korbalowa (730 m), przez którą przebiega droga krajowa II kategorii nr 543 z Czerwonego Klasztoru do miejscowości Gniazda (na przełęczy krzyż przydrożny). Cały obszar góry jest chroniony prawnie. Południowe zbocza opadające do doliny Horbalowego Potoku leżą na terenie słowackiego Pienińskiego Parku Narodowego, na północno-zachodnim stoku (polska strona) utworzono w 1961 rezerwat przyrody Wysokie Skałki; ochronie podlega niewielki, jedyny istniejący obecnie w Pieninach fragment świerkowego boru górnoreglowego. Na Wysokich Skałkach, a także na znajdujących się na wschód od nich przygranicznych skałkach stwierdzono w 1981 występowanie rzadkiego w Polsce gatunku rośliny - pluskwicy europejskiej.

Szczyt Wysokie Skałki (Wysoka) notowany jest już w starych źródłach historycznych. Prowadzono na nim nawet poszukiwania górnicze i już wtedy wiedziano, że jest najwyższym szczytem Pienin. W dokumencie górniczym z 1739 r. przeczytać możemy: "Ta góra jest najwyższa między innymi górami i okrągła, na której skała jest jako zamek. Przystęp do niej jest zbyt przykry, zaledwie człek pieszy wniść może." Od dawna też była zwiedzana przez turystów. W 1929 r. odnotowano pierwsze wejście zimowe na nartach dokonane przez Mariana Gotkiewicza z towarzyszami.

Szczyt zbudowany jest z czerwonych wapieni krynoidowych. Od wschodniej i południowo-wschodniej strony tworzy strome urwiska skalne o wysokości 5-20 m, w kierunku zachodnim na jego grani występuje kilka skalistych garbów oraz wystające skałki: Szurdakowa Skała i Fidrykowa Skała. Na przełęczy Kapralowa Wysoka dawniej znajdowała się polana, obecnie już zarosła lasem. Cała góra porośnięta jest lasem, jedynie sam wierzchołek ma charakter kopuły skalnej wystającej ponad linię świerkowego lasu. Roztaczają się stąd imponujące widoki na Tatry, Babią Górę, Pasmo Radziejowej, Magurę Spiską, Góry Lewockie i Pieniny.

 

Spływ Przełomem Pienińskim

Spływ tratewkami góralskimi przez jeden z najładniejszych przełomów rzecznych Europy - atrakcja turystyczna w skali międzynarodowej. Emocje wodnej podróży, porohy i pieniste bystrzyny, wgląd w najdziksze ostępy Pienin, wspaniałe, ciągle zmieniające sie widoki. Trasa ma obecnie 15 km długości i 36 m spadku rzeki (do Krościenka dodatkowo 3,5 km i 10 m spadku). Czas przejazdu przy wyższej wodzie ok. 2 godzin, przeciętnie 2,30-3 godz.

 

 

 

 

 

 

 

Panorama w kierunku północnym i wschodnim

Panorama 360 * ze szczytu Wysokiej

 

Mariusz Szymanek

Tel. +48 501 788 640
e-mail: mariuszzakopiec@tlen.pl
   
 

 

 

 

2015 Mariusz Szymanek
PRZEWODNIK TATRZAŃSKI